EN | HL | TR | DE
Son Haberler
 
  Geri Kazanım Katkı payı Uygulaması Hakkında Yüksek Önem İhtiva Etmektedir !

 Çevre Kanununda yer alan plastik poşet, lastik , akümülatör , pil , madeni yağ , bitkisel yağ , ilaç , elektrikli ve elektronik eşya ile içecek ambalajı dahil tüm ambalajlara yönelik geri kazanım katılım payı uygulaması Ocak 2020 itibariyle başlamıştır.

Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin tanımlayıcı ve açıklayıcı hususlar Bakanlık tarafından yayınlanacaktır.

Yönetmeliğe göre;
- Yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerden sadece yurt içinde piyasaya arz edilenlere geri kazanım katılım payı uygulanır. Geri kazanım / geri dönüşüm yolu ile elde edilenlerden bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünler için de katılım payı alınır.
- Mevzuat kapsamında yer alan ürünlerden serbest dolaşıma sokulmak sureti ile millileştirilen ürünler ithalatçı gerçek veya tüzel kişiler tarafından yurt içinde piyasaya arz edilmiş sayılır ve ithalatçılardan geri kazanım katılım payı alınır.
- Ürünün piyasaya sürüldüğü veya ithal edildiği tarihi takip eden ayın 24’üncü günü sonuna kadar Bakanlık bildirimi ve beyanı işlemlerinin yapılması zorunludur.
- Çevre Kanunu  uyarınca ilaçlar için geri kazanım katkı payı  1kr./ kutu veya şişe olarak belirlenmiştir.
- Geri kazanım katılım payı miktarı 50.000 Türk Lirası’ndan fazla olan işletmelerin bildirim ve beyanları çevre görevlisi tarafından onaylanması zorunludur. Çevre görevlisi bulundurmayan firmalar bu kapsamda Çevre danışmanlık hizmeti alabilir.
- Bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere yüksek idari para cezası uygulanacaktır.


 

Sayfa Başına Dön
Geri Dön
 
DUYURULAR
.