top of page

HİZMETLERİMİZ

Türkiye ve dünya çapında birçok yerli ve uluslararası tanınmış marka ve firma tarafından tercih edilmekte olan Nase Uluslararası Danışmanlık olarak, uluslararası danışmanlık hizmetleri konusunda ve aşağıda yer alan başlıca alanlarda faaliyet gösteriyoruz:

Yabancı Personel Çalışma ve İkamet İzni

IMEI Kayıt İşlemleri

Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) İşlemleri

Gıda Takviyesi Onay İşlemleri

Teknik Servis Kurulumu

SDS (Güvenlik Bilgi Formu) Hazırlanması

Mevzuat Desteği ve Raporlama

Tıbbi Cihaz Kayıt İşlemi

Tüketici Şikayet İşlemleri

İhracat Mevzuat Desteği ve Etiket Hazırlama

Yatırım Teşvik Belgesi Alımı /

E-TUYS Kaydı

Dahilde İşleme Belgesi Alımı

ISO Belgelendirme Hizmetleri

Dışişleri Bakanlığı ve Büyükelçilik Belge Onay (Apostil İşlemleri)

Türk Patent ve Marka Kurumu Onayları

Biyosidal Ürün Ruhsatı

TAREKS Uygunluk Belgesi Alımı

Kozmetik Ürün Bildirimi

Kozmetik Ürün Güvenlik Değerlendirmesi Raporu Hazırlanması

TRT Bandrolü

İlaç Ruhsatlandırma

Atık İmha

Kullanım Kılavuzu Hazırlanması

YÖK Denklik Onayı

TSE Belgelendirme

Veteriner Tıbbi Ürün Ruhsatı

Bitki Koruma Ürünleri Ruhsatı

İŞGÜM Kontrol Belgesi

bottom of page